Retningslinjer for private granskninger

Med bakgrunn i at det har blitt reist kritikk i bruken av granskninger, og hvordan granskninger har blitt gjennomført, har Advokatforeningen utarbeidet retningslinjer for private granskninger.

Retningslinjene ble vedtatt av hovedstyret 4. mars 2011 .

Kilde: Advokatforeningen.no