Ellen Hamremoen

Chief Operating Officer og avdelingsleder for Teknisk gransking

Ellen har 35 års erfaring fra politiet. Hun har vært mer enn 15 år i Kripos og jobbet med taktisk og teknisk etterforskning, internasjonalt politisamarbeid og etterretning. Hun har flere års erfaring med Operativt politiarbeid og har vært etterforskningsleder både på lensmannskontor og ved Oslo politidistrikt. Hun har erfaring fra alle typer etterforskning.  Hun har arbeidet i Politidirektoratet som politiinspektør og de siste ti årene som politifaglærer ved Politihøgskolen. Hun har skrevet og utgitt skolens pensumbok i kriminalteknikk, samt andre artikler om politiets åstedsarbeid. 

Med seg i Operations har hun:

Avdelingsleder granskning

Arnfinn Sandstad:
Arnfinn har 41 års erfaring fra politiet, hvorav nærmere 30 år i KRIPOS, med bred erfaring som etterforsker og etterforskningsleder i hovedsakelig i komplekse og omfattende drapssaker og mordbrannsaker. Arnfinn har ledet av Voldsseksjonen i 15 år, og har erfaring fra identifikasjonsarbeid og oppfølging av pårørende etter flere store ulykker og katastrofer. I tillegg har han undervist i etterforskningsledelse og metodebruk på PHS og i politidistriktene.
Deltatt i arbeidsgruppe nedsatt av Riksadvokaten om norske myndigheters behandling av straffesakene mot Sture Bergwall (Thomas Quick). Fra 2015 har han hatt et eget foretak hvor han blant annet har bistått Stortingets Granskingskommisjon for Scandinavian Star brannen.

Avdelingsleder Informasjonsinnhenting

Svein Østerhaug
Avdelingsleder Arrangement og sikkerhet

Trygve Kalleberg
Trygve har mer enn 35 års erfaring fra politiet. Han har bred kompetanse innen fagområder som ordens- og utrykningstjeneste, hundetjeneste, kriminalvakt og etterforsking. Han har mer enn 10 års erfaring som beredskapsplanlegger og administrativ utreder, og var bl.a. engasjert i planleggingen av politiets innsats på flyplassene under OL på Lillehammer. Han har tjenestegjort i tilsammen fire år i FNs fredsoperasjoner på Balkan og har innehatt flere lederposisjoner i de internasjonale politistyrkene. Han ble i 2007 utnevnt av FN som fungerende leder for den internasjonale/nasjonale politistyrken i Kosovo. Her var han visepolitisjef før han ble øverste sjef for politistyrken, som talte ca. 12000 personell fra mer enn 40 land.