Fafo rapport Varsling 2018

Fra og med Januar 2020 er alle selskap med mer enn 5 ansatte pålagt å ha egne rutiner for håndtering av varsel. Dette er beskrevet i Arbeidsmiljøloven §2A.

Fafo rapport Varsling 2018

Kilde: fafo.no