Frokostseminar

SVINDEL I KONKURSBO

-HVORDAN FINNE MIDLENE

Ro Sommernes Advokatfirma DA og X-POL AS inviterer til frokostseminar onsdag 27. februar kl 08:30, Holberg restaurant, Radisson Blu, Holbergs Plass.

Hvert år åpnes det over 4 500 konkurser i Norge. I følge Økokrim avdekkes det straffbare forhold i mer enn halvparten av alle konkursbo.

Skyldneren kan ha unnlatt å sende inn pliktige oppgaver til myndighetene, begått grovt kreditorsvik, eller tatt penger og verdier ulovlig ut av virksomheten. Slike handlinger begås ofte sammen med alvorlige brudd på regnskapsbestemmelsene. Dette gjør det vanskelig å oppdage lovbruddene.

Advokatfirmaet Ro Sommernes – Norges ledende advokatfirma innenfor insolvens og restrukturering, og X-POL AS – Norges største utreder- og granskingsselskap holder innlegg om utfordringer med å avdekke ulovligheter i forbindelse med konkurser, samt hvordan etterforske og avdekke ulovlige transaksjoner og fjerning av verdier fra bo og kreditorer. I tillegg går vi gjennom en mal for metodisk dokumentasjon og registrering av verdier.

Frokostmøtet varer fra kl 08:30 – kl 0930.
Frokost serveres fra kl 08:00

Foredragsholdere er:

Nils Holger Koefoed

Partner i Ro Sommernes

Koefoed arbeider med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på oppkjøp, konkurs og gjeldsforhandlinger og er en av Norges ledende innen dette arbeidsfeltet. Koefoed har oppdrag som bostyrer for Norske domstoler.

Jørn Erik Ødegård

Partner i X-POL AS

Med mer enn 39 års erfaring fra politiet, hvorav 26 år i Økokrim, har Jørn Erik lang erfaring både som etterforskningsleder i svært mange omfattende og kompliserte straffesaker, og er en av Norges mest erfarne etterforskere innenfor økonomisk kriminalitet.

Ellen Hamremoen

COO og partner i X-POL AS

Mer enn 35 års erfaring fra politiet, Kripos, politidistrikt og Politidirektoratet.  Ellen har jobbet med teknisk og taktisk etterforskning, etterretning, operativt politiarbeid og internasjonalt politisamarbeid.  Hun har skrevet pensumboken i kriminalteknikk og utgitt artikler om politiets åstedsarbeid.