Kurs Foredrag

Våre ansatte har mange års erfaring i forebyggende arbeid, foredrag om sikkerhet og brann m.m.

Vi kan tilby kurs/foredrag i:

  • Intervjuteknikk ved rekruttering
  • Personlig sikkerhet
  • Boligsikkerhet
  • Forebygging av brann
  • Hvitvasking

Vi kommer gjerne til dere og holder foredrag innenfor disse tema.
Vi kan også skreddersy foredrag ut i fra behov og situasjon.