• Hjem

Arkiv: Team Members

Jørn Erik Ødegård

39 års erfaring fra politiet hvorav 26 år i ØKOKRIM. Han har gitt opplæring og etterforskningsbistand til politidistriktene og vært etterforskningsleder i svært mange omfattende og kompliserte straffesaker, ofte med internasjonale forgreininger og med krevende bevissikring og bevisvurderinger. Jørn Erik er en av Norges mest erfarne etterforskere innenfor økonomisk kriminalitet.

Arnfinn Sandstad

Med mer enn 41 år erfaring, hvorav nesten 30 år i KRIPOS, er Arnfinn en av Norges mest meritterte og erfarne etterforskere og etterforskningsledere i Norge. Han har jobbet som etterforskningsleder hovedsakelig i komplekse og omfattende drapssaker og mordbrannsaker.  Arnfinn ledet voldsseksjonen i Kripos i 15 år. Bistod også Stortingets Granskingskommisjon i forbindelse med Scandinavian Star brannen.

Svein Østerhaug

Mer enn 36 års erfaring i politiet, hvorav 17 år i PST. Svein har bakgrunn både som saksbehandler, livvakt og spaner. Han har jobbet mye med informasjonsinnhenting og analyse, i tillegg til etterforskning.  Som teamleder ved Gardermoen politistasjon har han ledet både politi- og sivilt ansatte grensekontrollører i utførelsen av ut -og innreisekontroll, og iverksatt en rekke bort- og utvisningssaker.

Trygve Kalleberg

Trygve har mer enn 35 års erfaring fra politiet. Han har bred kompetanse innen fagområder som ordens- og utrykningstjeneste, hundetjeneste og etterforskning. Han har ti års erfaring som beredskapsplanlegger og administrativ leder og har tjenestegjort  flere år i FNs fredsoperasjoner på Balkan. Han har fungert som visepolitisjef for den internasjonale/nasjonale politistyrken i Kosovo.

Ellen Hamremoen

Mer enn 35 års erfaring fra politiet, Kripos, politidistrikt og Politidirektoratet.  Ellen har jobbet med teknisk og taktisk etterforskning, etterretning, operativt politiarbeid og  internasjonalt politisamarbeid. De siste årene har hun vært faglærer på Politihøgskolen.  Hun har skrevet pensumboken i kriminalteknikk og utgitt artikler om politiets åstedsarbeid.

  • 1
  • 2