• Hjem
  • Ellen Hamremoen

Ellen Hamremoen

Mer enn 35 års erfaring fra politiet, Kripos, politidistrikt og Politidirektoratet.  Ellen har jobbet med teknisk og taktisk etterforskning, etterretning, operativt politiarbeid og  internasjonalt politisamarbeid. De siste årene har hun vært faglærer på Politihøgskolen.  Hun har skrevet pensumboken i kriminalteknikk og utgitt artikler om politiets åstedsarbeid.