• Hjem
  • Jørn Erik Ødegård

Jørn Erik Ødegård

39 års erfaring fra politiet hvorav 26 år i ØKOKRIM. Han har gitt opplæring og etterforskningsbistand til politidistriktene og vært etterforskningsleder i svært mange omfattende og kompliserte straffesaker, ofte med internasjonale forgreininger og med krevende bevissikring og bevisvurderinger. Jørn Erik er en av Norges mest erfarne etterforskere innenfor økonomisk kriminalitet.