• Hjem
  • Svein Østerhaug

Svein Østerhaug

Mer enn 36 års erfaring i politiet, hvorav 17 år i PST. Svein har bakgrunn både som saksbehandler, livvakt og spaner. Han har jobbet mye med informasjonsinnhenting og analyse, i tillegg til etterforskning.  Som teamleder ved Gardermoen politistasjon har han ledet både politi- og sivilt ansatte grensekontrollører i utførelsen av ut -og innreisekontroll, og iverksatt en rekke bort- og utvisningssaker.