• Hjem
  • Tom Nøttveit

Tom Nøttveit

Tom er en erfaren økonom og leder med bakgrunn fra revisjon og ulike stillinger som leder av økonomifunksjon innen IT- og telekomsektoren blant annet fra børsnoterte selskaper som Norman og NextGenTel (opprinnelig Telio). Karrieren så langt har gitt verdifull erfaring og kompetanse innen innkjøp, HR og IR samt omstillingsprosesser, outsourcing og M&A. Han er utdannet siviløkonom og med en Bachelor of Business Administration fra USA.