• Hjem
  • Trygve Kalleberg

Trygve Kalleberg

Trygve har mer enn 35 års erfaring fra politiet. Han har bred kompetanse innen fagområder som ordens- og utrykningstjeneste, hundetjeneste og etterforskning. Han har ti års erfaring som beredskapsplanlegger og administrativ leder og har tjenestegjort  flere år i FNs fredsoperasjoner på Balkan. Han har fungert som visepolitisjef for den internasjonale/nasjonale politistyrken i Kosovo.