Referanser


Referanser

Kunde
PROTECTOR FORSIKRING
Kategori
Forsikring

Jeg har hatt gleden av å benytte meg av X-POL sine tjenester. X-POL forstod raskt hva vi trengte, satte umiddelbart på nødvendige ressurser for å få et raskt og godt resultat. Underveis i oppdraget ble vi holdt løpende orientert og alle avtalte frister ble holdt. Sluttrapporten var meget bra og vi fikk max ut av oppdragene vi ga dem.

Fredrik Messel
Skadesjef
Protector Forsikring ASA


Kunde
FAST VERGE
Kategori
Verdidokumentasjon

X-POL AS utførte oppdraget på kort varsel og jeg har fått en god dokumentasjon på hvilke gjenstander og verdier som finnes i boligen.

Oppfølgingen i etterkant har vært meget bra, og jeg vil så absolutt benytte meg av X-POL AS ved neste anledning.

Bobbo Steen
Fast verge


Kunde
FAST VERGE
Kategori
Verdidokumentasjon

X-Pol tilbyr den viktige tjenesten objektsikring for fast eiendom og løsøre. 
En tjeneste X-Pol leverer til rett tid og utfører helt etter avtale. De har stort fokus på person -og datasikkerhet. Vil bruke X-Pol ved neste anledning og vil anbefale X-Pol.

Januar 2019
Unni Strand
Fast VergeTa kontakt
med oss!

Her er vi