• Hjem

Arkiv: Team Showcases

Operativt team

Ellen Hamremoen
Partner, COO og avdelingsleder Teknisk utredning
(+47) 415 35 807
Ellen Hamremoen

Partner, COO og avdelingsleder Teknisk utredning

Mer enn 35 års erfaring fra politiet, Kripos, politidistrikt og Politidirektoratet.  Ellen har jobbet med teknisk og taktisk etterforskning, etterretning, operativt politiarbeid og  internasjonalt politisamarbeid. De siste årene har hun vært faglærer på Politihøgskolen.  Hun har skrevet pensumboken i kriminalteknikk og utgitt artikler om politiets åstedsarbeid.

(+47) 415 35 807
Jørn Erik Ødegård
Partner og avdelingsleder Økonomisk utredning
Jørn Erik Ødegård

Partner og avdelingsleder Økonomisk utredning

39 års erfaring fra politiet hvorav 26 år i ØKOKRIM. Han har gitt opplæring og etterforskningsbistand til politidistriktene og vært etterforskningsleder i svært mange omfattende og kompliserte straffesaker, ofte med internasjonale forgreininger og med krevende bevissikring og bevisvurderinger. Jørn Erik er en av Norges mest erfarne etterforskere innenfor økonomisk kriminalitet.

Trygve Kalleberg
Partner og avdelingsleder Sikkerhetstjenester
Trygve Kalleberg

Partner og avdelingsleder Sikkerhetstjenester

Trygve har mer enn 35 års erfaring fra politiet. Han har bred kompetanse innen fagområder som ordens- og utrykningstjeneste, hundetjeneste og etterforskning. Han har ti års erfaring som beredskapsplanlegger og administrativ leder og har tjenestegjort  flere år i FNs fredsoperasjoner på Balkan. Han har fungert som visepolitisjef for den internasjonale/nasjonale politistyrken i Kosovo.

Arnfinn Sandstad
Partner og avdelingsleder Taktisk utredning
Arnfinn Sandstad

Partner og avdelingsleder Taktisk utredning

Med mer enn 41 år erfaring, hvorav nesten 30 år i KRIPOS, er Arnfinn en av Norges mest meritterte og erfarne etterforskere og etterforskningsledere i Norge. Han har jobbet som etterforskningsleder hovedsakelig i komplekse og omfattende drapssaker og mordbrannsaker.  Arnfinn ledet voldsseksjonen i Kripos i 15 år. Bistod også Stortingets Granskingskommisjon i forbindelse med Scandinavian Star brannen.

Svein Østerhaug
Partner og avdelingsleder Informasjonsinnhenting
(+47) 934 95 813
Svein Østerhaug

Partner og avdelingsleder Informasjonsinnhenting

Mer enn 36 års erfaring i politiet, hvorav 17 år i PST. Svein har bakgrunn både som saksbehandler, livvakt og spaner. Han har jobbet mye med informasjonsinnhenting og analyse, i tillegg til etterforskning.  Som teamleder ved Gardermoen politistasjon har han ledet både politi- og sivilt ansatte grensekontrollører i utførelsen av ut -og innreisekontroll, og iverksatt en rekke bort- og utvisningssaker.

(+47) 934 95 813

Administrativt team

Tom Nøttveit
Partner og CFO
(+47) 415 39 714
Tom Nøttveit

Partner og CFO

Tom er en erfaren økonom og leder med bakgrunn fra revisjon og ulike stillinger som leder av økonomifunksjon innen IT- og telekomsektoren blant annet fra børsnoterte selskaper som Norman og NextGenTel (opprinnelig Telio). Karrieren så langt har gitt verdifull erfaring og kompetanse innen innkjøp, HR og IR samt omstillingsprosesser, outsourcing og M&A. Han er utdannet siviløkonom og med en Bachelor of Business Administration fra USA.

(+47) 415 39 714
Henrik Øystein Wolff Helgesen
Partner og CEO
Henrik Øystein Wolff Helgesen

Partner og CEO

Med bakgrunn fra politiet, har Øystein de siste 30 årene jobbet i det private næringsliv, både med ledelse, drift, og forretningsutvikling innen telekom, IT og broadcast,  Han har bred erfaring både nasjonalt og internasjonalt med organisasjonsoppbygging og utvikling, med salg og markedsføring som sin spesialitet.  Han bygget opp og ledet Packard Bell til å bli Skandinavias fremste PC merke for privatmarkedet, og gründet selskapet Homebase - Norges første tilbyder av Trippel play løsninger over fiber i Norge. ​

Tom Guldberg
Partner og CSO
(+47) 413 05 700
Tom Guldberg

Partner og CSO

Lang erfaring i utvikling av selskap med hovedfokus på strategi og myndighetskontakt. Med en Master i Innovation Management som utgangspunkt har Tom vært aktiv i etablering av elleve selskaper, blant annet Network Norway, Cloudberry Mobile og SmartArtlens Inc. Med fem år som partner i Crystal Innovation Ltd i London og fem år i New York har Tom etablert et bredt og spennende internasjonalt nettverk .

(+47) 413 05 700
Frode Vekseth
Teknologidirektør
(+47) 928 16 500
Frode Vekseth

Teknologidirektør

Frode er en kreativ mann med lidenskap for teknologi. Med over 20 års erfaring innenfor utvikling og teknologi, har han i den siste halvdelen av sin karriere opparbeidet seg bred erfaring innenfor prosjektledelse av gründerselskaper. Et av hans spesialfelt er smarthus og energisparing i leiligheter og eneboliger. Med sin tidsriktige spisskompetanse av forenkling av slik teknologi, slik at den blir brukervennlig og lett tilgjengelig, har han jobbet med Innovasjon Norge og Skattfunn i utviklingsprosjekter. Han elsker å designe og lede prosesser og mennesker i både store og mindre teknologiprosjekter. I X-POL AS er han teknologidirektør

(+47) 928 16 500