• Generelle tiltak


X-POL har samlet tiltak som er gjennomført av mange forskjellige selskap i forbindelse med Corona epidemien. Kanskje noen av disse rådene kan være verdifulle for deg og din bedrift? Mange av tiltakene kjenner du sikkert fra før, og noen er kanskje nye

 

Administrativt:

 • Daglige beredskapsmøter: Advokater, facility managers, IT ansvarlige, HR ansvarlige.
 • Alle ledere skal vurdere hvilke stillinger / funksjoner som kan fungere hjemmefra (og hvilke ikke kan) og foreslå arbeid hjemmefra.
 • Planlegg permitteringsvarsler.
 • For tiltak planlagt, ha klare ansvarsområder for hvem som har ansvar for implementering.

 

Generelle tiltak:

 • Begrens reiser til det absolutte minimum / ikke tillate noen reiser.
 • Unngå deltakelse på seminarer, konferanser, konserter, kino og andre arrangementer hvor mange mennesker er samlet.
 • Om mulig tar alle med seg PC hjem, og kommer en i karantene, kan man jobbe hjemmefra. Husk karantene ikke er sykemelding!
 • Det bør settes ut antibac og wipes på steder hvor mange mennesker berører enten gjenstander eller flater. Dette er typiske steder som dørhøndtak, keyboard for adgangskontroll, heis, skap o.l.  Wipes benyttes på gjenstanden før man tar på den, og Antibac på hendene etterpå. 
 • De som ikke kan jobbe hjemmefra, bruk kontorlokalene fornuftig. Mest mulig avstand mellom arbeidsplassene er å foretrekke.
 • Være nøye med hygiene på alt personlig utstyr, som PC-tastatur, pad, telefon, headset og lignende. Whipes keyboard og skjermwipes bør legges ut.
 • Om mulig unngå bruk av kantine. Har kantinen mulighet, lag lunsjbokser som kan deles ut /selges.
 • Forleng tid for spisepause, og reduser antall sitteplasser i kantine.
 • Sett selv på plass brukte kopper og glass i oppvaskmaskin. Er det opp til den enkelte ansatte å sette i gang oppvaskmaskin, skal alltid høyest mulig temperatur brukes.
 • Ikke benytt datautstyr, eller telefon, headsett som tilhører andre.
 • Ikke håndhils, eller klem kolleger, kunder eller andre det ellers ville være naturlig å gjøre dette med. Hold naturlig avstand utenfor intimsonen.
 • Prioriter møter med videokonferanse/skype/Teams.

 

Tiltak:

 • Vurder sammen med de ansatte om muligheten til å jobbe hjemmefra.  Hva skal til for å opprettholde en god leveranse.
 • For den som jobber hjemmefra, forventes det at leveransene er nær like effektive som når man jobber fra kontoret.
 • Om mulig, så sørg for at dine ansatte har tilgang på utstyr som muliggjør en slik forventet effektivitet.  Dette kan være utstyr som docking stasjoner, skjermer o.l.
 • Er ansatte i karantene, sørg for transport og overlevering uten nærkontakt.
 • Må den ansatte på jobb, og man ønsker å unngå offentlig transport, kan man prøve å få organisert ekstra parkeringsplasser for bil eller sykkel. Tilrettelegg for dette.
 • Leies el sparkesykkel, eller elsykkel som transportmiddel, bruk wipes på styre og bremsehendler.
 • Er den ansatte avhengig av offentlig kommunikasjon, vurder gjerne om den ansatte kan enten begynne senere, eller tidligere på jobb, for å unngå offentlig transport i rushtidene.
 • Kjernetid trenger ikke å være nødvendig for å opprettholde produktivitet. Tenk muligheter for fleksibilitet, alternativt skiftvirksomhet. Dette gir mulighet for fleksibilitet rundt rushtidene om morgenen og på ettermiddagen, og reduserer eventuelt smitteeksponering fra kolleger.
 • Om en ansatt skulle bli smittet, eller satt i karantene, er det viktig at man har etablert gode varslingsrutiner slik at bedriften får oversikt over hvem den ansatte har vært i kontakt med, enten det nå er kolleger eller kunder.
 • Hvis en ansatt eller en nær slektning, er i en risikogruppe, vurder om spesiell støtte og fleksibilitet kan gis.

 

Kontakt oss for tiltak
tilpasset din bedrift

Vi sitter inne med flere typer
løsninge for deg og din bedrift

Kontakinformasjon her


Råd fra helsenorge:

Jeg mistenker jeg er smittet eller er i karantene hva gjør jeg?

Hvis du kan være utsatt for smitte med coronavirus og har symptomer som hoste, feber eller kortpustethet, ta kontakt med fastlegen din per telefon. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116117. Ved fare for liv og helse, ring 113.

Informer legen om du har vært i minst én av følgende situasjoner:

 • Har vært i et område med utbredt spredning av coronaviruset de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye coronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.
 • Om du blir satt i karantene er det viktig du gir beskjed til arbeidsgiver asap, og da med oversikt over kolleger, kunder og andre du har vært i nærkontakt med den siste uken

Isolering

 • Hjemmeisolering betyr at du skal holde deg hjemme. Du skal ikke selv gå i butikk e.l. Legen skal i samråd med kommunelegen vurdere hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp. Avhengig av situasjonen, kan det være en nabo eller andre, for eksempel hjemmetjenesten.

 Følg med på symptomer

 • Ta kontakt med lege, helst per telefon, hvis sykdommen din forverres (f.eks. dersom du får pustevansker).

 Legebesøk

 • Dersom du må til legen din eller må oppsøke annen helsetjeneste, ring helsetjenesten og fortell at du har eller blir vurdert for å ha covid-19. Dette vil hjelpe helsetjenesten med å iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Du bør ikke benytte offentlig transport eller taxi. Gi beskjed til helsetjenesten dersom du ikke kan benytte egen bil.

Begrens nær kontakt med andre personer i hjemmet ditt

 • Dersom mulig, bør du oppholde deg og sove i et annet rom enn de andre du bor sammen med. Har dere flere bad og toalett, bør du bruke et separat bad og toalett.
 • Dersom dere kun har ett, er det viktig at du bruker et separat håndkle.

Hosting og nysing

 • Dekk munnen og nesen med et papirlommetørkle når du hoster/nyser, eller host/nys i albuen.
 • Kast brukte papirlommetørklær umiddelbart, og vask deretter hendene dine.

Håndhygiene

 • Vask hendene hyppig og grundig med såpe og vann. Du kan også bruke et alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel med alkohol 70 prosent, dersom såpe og vann ikke er lett tilgjengelig.

 Klesvask og rengjøring

 • Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • Hyppig rengjøring av overflater, slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk, anbefales. Vanlige renholdsmidler kan benyttes. 
 • Kopper og kar som er brukt til matlaging og servering vaskes godt i vamt vann. Ved bruk av oppvaskmaskin, bruk varmeste program tilgjengelig.

Råd til husstandsmedlemmer

 • Dersom en du bor sammen med er syk med covid-19, regnes du som nærkontakt og bør ha hjemmekarantene.
 • Nærkontakter behøver ikke å bruke beskyttelsesutstyr i hjemmet, men hvis mulig anbefales det å begrense nær kontakt med personen som er hjemmeisolert.
 • Du bør unngå unødvendig sosial kontakt i 14 dager etter du sist hadde kontakt med personen som var smittet med koronavirus, eventuelt 14 dager etter at personen ble erklært smittefri.
 • Du bør ikke gå på jobb eller skole og unngå offentlige områder.
 • Ikke bruk offentlig transport eller drosjer.
 • Du må daglig følge med på egen helsetilstand med hensyn til tegn på luftveisinfeksjon som feber og hoste inntil 14 dager etter siste kontakt med pasienten eventuelt 14 dager etter at pasienten er erklært smittefri.
 • Ta telefonisk kontakt med lege dersom du utvikler symptomer.
 • Dersom mulig bør det ikke være flere personer i huset enn det som er nødvendig. Dere bør begrense sosial kontakt og unngå besøk.
 • Det er fint om du bidrar til å observere symptomene til den som er syk eller mistenkes å være smittet med koronavirus.
 • Kontakt lege/legevakt om tilstanden forverrer seg og informer om at personen har, eller blir vurdert for sykdommen covid-19. Dette vil hjelpe helsepersonell til å foreslå riktig behandling for den syke og samtidig gjennomføre tiltak som hindrer at andre blir smittet.
 • God håndhygiene med hyppig håndvask med såpe og vann anbefales, spesielt etter toalettbesøk, før matlaging og før måltider. Husk også å vaske eller desinfisere hendene:
  • Når du forlater rommet hvor den som er hjemmeisolert oppholder seg
  • Før du skal ut av huset

Etter kontakt med den som er hjemmeisolert eller utstyr vedkommende har brukt, som sengetøy, bestikk osv.

 


Viktig kontaktinfo:

 • Dersom du har ytterligere spørsmål, kontakt din lege på telefon for nærmere informasjon.
 • Du finner informasjon og konkrete råd om coronaviruset på fhi.no og helsenorge.no
 • Dersom du ikke finner svar på det du lurer på, kan du ringe informasjonstelefonen på 815 55 015.
 • Dersom du tror du er smittet, ring fastlegen din.
 • Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på 116 117.

 


Ta kontakt
med oss!

Her er vi