• Tiltaksplan Corona-viruset

    X-POL utarbeider konkrete tiltaksplaner for å begrense skadevirkningene av hendelser som direkte eller indirekte kommer som en følge av Corona-viruset.


X-POL utarbeider konkrete tiltaksplaner for å begrense skadevirkningene av hendelser som direkte eller indirekte kommer som en følge av Corona-viruset.

De fleste små og mellomstore bedrifter i Norge har hverken tiltak eller beredskapsplaner, når hendelser med så store konsekvenser som Koronaepidemien inntreffer. For å unngå konkurs eller kollaps, er det viktigste å finne tiltak som gjør at man kan opprettholde produktiviteten i bedriften. X-POL har over 40 ansatte fra politiets mange instanser, og erfaringen fra krisehåndtering i Norge kan komme våre kunder til gode.

Sammen med kunden, går vi gjennom en kritisk risikoanalyse og sikkerhetsvurdering, for å finne effektive tiltak tilpasset bedriften. Vårt mål er å gi våre kunder de beste verktøyene for å redusere skadevirkningene for seg selv og sine ansatte, samtidig med at de kan holde hjulene i gang,

Dette er våre fem fokusområder:

1: Sikkerhet.
Vi ser på virksomhetens risikoeksponering, både når det gjelder de ansatte og virksomhetskritiske områder.

2: Skadebegrensning.
Avdekke kritisk kompetanse og personell i virksomheten og iverksette tiltak for å sikre videre drift.

3: Trygge ansatte
Avdekke og kartlegge områder der den ansatte kan bli eksponert for smitte og implementere tiltak slik at ansatte kan gjennomføre sitt arbeid uten fare.

4: Varslingsrutiner.
Komme med konkret planer og tiltak for effektiv varsling når noen enten blir satt i karantene, eller blir utsatt for smitte.

5: Koordinering.
Koordinere ressurser og informasjonsstrøm i bedriften

Generelle tiltak

X-POL har samlet tiltak som er gjennomført av mange forskjellige selskap i forbindelse med corona epidemien. Kanskje noen av disse rådene kan være verdifulle for deg og din bedrift? Mange av tiltakene kjenner du sikkert fra før, og noen er kanskje nye

Les mer her!Ta kontakt
med oss!

Her er vi