TJENESTER

Vi hjelper offentlige og private virksomheter-
med objektive utredninger, informasjonsinnhenting
og sikkerhetstjenester


Granskning
Utredning

X-POL foretar en utredning hvor formålet er å avklare faktiske forhold og analysere årsaker, herunder ta stilling til om det foreligger systemfeil, eventuelt er begått feil av en eller flere enkeltpersoner...

Les mer

Sikkerhet
Bakgrunnssjekk

Vi veileder, planlegger og gjennomfører sikkerhetsoppdrag for private og offentlige virksomheter. En helhetsvurdering, rådgivning, ledelse og utførelse av sikkerhetsoppdrag...

Les mer

Verdisikring
Dokumentasjon

Vi tilbyr foto- og videodokumentasjon, samt gjenstandsliste, av alle typer verdigjenstander for privatpersoner i inn- og utland. Dokumentasjonen kan lagres sikkert hos X-POL i tilfelle av brann eller tyveri...

Les mer

Kurs
Foredrag

Våre ansatte har mange års erfaring i forebyggende arbeid, foredrag om sikkerhet og brann m.m.

 

Les mer


Ta kontakt
med oss!

Her er vi