• Vi gir råd og tar oppdrag innen svindel, underslag eller korrupsjon


Granskning Utredning

X-POL foretar en utredning hvor formålet er å avklare faktiske forhold og analysere årsaker, herunder ta stilling til om det foreligger systemfeil, eventuelt er begått feil av en eller flere enkeltpersoner. Vi kan også foreslå tiltak

Vi bistår private og offentlige virksomheter med å avdekke fakta og følger Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger av 4.3.2011.

I forbindelse med våre utredninger følger vi også Finans Norge – Enhet for økonomisk kriminalitets Bransjenorm av 12.12.2014.

En sluttrapport kan inneholde:

  • Logger
  • Foto/video/lydfiler
  • Informasjonsanalyse
  • Resultater fra tekniske og taktiske undersøkelser


Ta kontakt
med oss!

Her er vi