• Vi gjennomfører bakgrunnssjekk ved avtaleinngåelser, kontrakter og ansettelser


Sikkerhet
Bakgrunnssjekk

Vi veileder, planlegger og gjennomfører sikkerhetsoppdrag for private og offentlige virksomheter.

Sikkerhet
En helhetsvurdering av et sikkerhetsbehov ved et arrangement innebærer at vi gjennomfører:

 • En sikkerhetsvurdering
 • En risikoanalyse
 • En vurdering om det er behov for ledsagertjeneste
 • Objekt- og verdidokumentasjon for verger
 • Objekt- og personsikring


Bakgrunnssjekk
Ved bakgrunnssjekk bistår vi med grundig kontroll av fremlagt dokumentasjon ved rekruttering og ansettelse, avtaleinngåelser og kontrakter.

En bakgrunnssjekk innebærer at vi gjør en grundig og tredjeparts kontroll av framlagt dokumentasjon ved avtaleinngåelser, kontrakter og ansettelse av toppledere. I tillegg foretar vi en gjennomgang av offentlig tilgjengelig informasjon.

Ved avtaleinngåelser og kontrakter vil vi undersøke:

 • Økonomisk etterrettelighet
 • Faktisk etisk etterlevelse
 • Soliditet
 • Andre prosjekter som kan påvirke gjennomføring
 • Referanser

Ved ansettelser vil vi gjennomgå

 • Referanser
 • Tidslinje i CV
 • Utdanning
 • Verifisere lederstil og tilfredshet hos tidligere kollegaer


Ta kontakt
med oss!

Her er vi