Tom Guldberg

CFO • Partner

Tom har brukt mesteparten av sitt arbeidsliv til å påvirke prosesser enten de er politiske, administrative, strategiske eller innovative. Med fokus på strategi har utarbeidelse og implementering av tiltak som skal sikre gode og langsiktige rammevilkår vært et sentralt virksomhetsområde. Målgruppene har vært alt fra eiere, ansatte, media, tilsyn, direktorater til ulike departementer og Stortinget. 5 år i London, 1år i Provence og 5 år i New York har gitt Tom en unik internasjonal erfaring. Med en Master of Innovation Management som i bunnen har Tom vært pådriver i etableringen av 11 selskaper, blant annet SmArtlens Inc og Network Norway. Stiftet X-POL i 2018 sammen med Henrik Øystein Wolff Helgesen