• Varsel i bedriften – er dere forberedt?

  Erfaringene viser at det ofte er særdeles vanskelig for de fleste selskap å håndtere varsler på en god måte


Varsel i bedriften

Fra og med januar 2020 er alle selskap med mer enn 5 ansatte pålagt å ha egne rutiner for håndtering av varsel. Dette er beskrevet i Arbeidsmiljøloven §2A.

Erfaringene viser at det ofte er vanskelig for de fleste selskap å håndtere varsler på en god måte, i det disse ofte innebærer kritikk av personer, eller forhold internt i bedriften.

En av de viktigste oppgavene er å på en raskest og best mulig måte få avklart om disse forholdene er kritikkverdige. I en bedrift hvor man kjenner hverandre, kan det være vanskelig å håndtere dette objektivt og nøytralt. Lovens rammer setter krav om dette, noe som kan være vanskelig å etterleve. For mange vil det derfor være viktig at slike varsler håndteres av en nøytral og objektiv tredjepart.

Typiske varsler som bør utredes av ekstern varslingskanal kan være:

 • Forhold som kan medføre fare for liv og helse
 • Trakassering på bakgrunn av kollegers etnisitet/livssyn
 • Trakassering på bakgrunn av kollegers kjønn/seksuelle legning
 • Seksuell trakassering
 • Annen trakassering/mobbing av kolleger
 • Destruktiv ledelse som er ødeleggende for arbeidsmiljøet
 • Bruk av rusmidler på jobb
 • Behandling av kunder/brukere som strider mot gjeldende lovverk
 • Vold eller urettmessig maktmisbruk mot kunder/brukere
 • Manglende vilje til å rette opp alvorlige feil ved tjenesten eller produktet
 • Brudd på lovpålagt taushetsplikt
 • Brudd på etiske retningslinjer
 • Korrupsjon
 • Underslag, tyveri og/eller økonomiske misligheter
 • Svart arbeid/skatteunndragelse
 • Sosial dumping (uakseptable lønns- og arbeidsvilkår)
 • Bruk av ulovlige kjemikalier/ulovlig utslipp av miljøgifter

X-POL har i dag en løsning hvor vi tilbyr en komplett løsning for håndtering av interne varsler, også anonymt, samt administrasjon og utredning av eventuelle varsler som kommer inn.

Vår løsning innebærer at vi:

 • Mottar alle varsler via en sikker nettbasert løsning
 • Vurderer, sorterer og undersøker varselet
 • Hvis varselet vurderes som kritikkverdig forhold, vil det undersøkes 
 • Undersøker, intervjuer og dokumenterer
 • Rapporterer kvartalsvis og skriver årsrapport

 

Med sin bakgrunn fra politiet, har X-POL kunnskapen og erfaringen i å finne frem objektive fakta, samt å behandle informasjonen konfidensielt. Våre konsulenter har lang erfaring i å håndtere saker som involverer mulig økonomisk kriminalitet, trakassering, seksualforbrytelser og andre kritikkverdige forhold. Sammen med våre partnere vil vi også se på forebygging og tiltak for å hindre at slike varsler er nødvendige.

Last ned Fafo rapport her: Fafo rapport Varsling 2018

X-POL har inngått samarbeid med varslingsportalen  MittVarsel.no og advokatselskapet IBF Legal.


MittVarsel.no


Varslingsportalen www.mittvarsel.no som er tilpasset og imøtekommer krav i Arbeidsmiljøloven § 2 hvor arbeidsgiver plikter å utarbeide rutiner for interne varslinger.  www.mittvarsel.no er skalerbar, og løsningen tilpasses til de behov bedriften har innen saksbehandling, dokumentasjon og lagring. 

 • Som kunde bestemmer du om det skal legges til rette for anonym varsling eller ikke.
 • Løsningen har et eget område som gir varsler og saksbehandler anledning til dialog i systemet selv om varsler er anonym
 • Alle parter kan laste opp dokumenter knyttet til en varslingssak
 • Eget område for saksbehandling
 • Arkivering
 • Større foretak får tilgang til å ta ut statistikk

IBF Legal.IBF Legal er et advokatfirma som leverer tjenester til et stort utvalg banker og forsikringsselskap, men også bedrifter i andre bransjer.  Selskapet bistår i blant annet varslingssaker, og kan sørge for juridisk håndtering, herunder støtte i arbeidsrettslige spørsmål og tvistesaker. IBF kan også bidra til utforming av helhetlige etiske retningslinjer, samt etterlevelseskontroll og opplæring på områder som omfattes av slike retningslinjer.

TjenesterTa kontakt
med oss!

Her er vi