Frokostseminar

Hvitvasking og ulovlig interesse
ved utredning av skadesaker

Tommy Christiansen, IBF Legal og X-POL inviterer til frokostseminar
torsdag den 10 oktober kl 0830,
Haakon VIIs gate 2, 0161 Oslo.

Frokostmøtet varer fra kl 08:30 – kl 10:00.
Frokost serveres fra kl 08:30

IBF Legal er et advokatfirma som bistår finansbransjen med blant annet tvister, saksbehandling, rutineutvikling, juridiske utredninger, regulatoriske spørsmål og opplæring. Våre advokater har bakgrunn fra forsikringsbransjen.

X-POL består av 40 erfarne medarbeidere med bakgrunn fra politiet hvor
erfaring fra Kripos, Økokrim og PST utgjør kjernekompetansen i selskapet.

Foredragsholdere er:

Tommy Christiansen

IBF Legal
Advokat / Partner

Tema:

Spørsmålet om hvordan det forsikrede objektet er finansiert er blitt et nøkkelspørsmål i forsikringssaker. Vi skal gjennomgå hvilke muligheter man har for å nekte skadeoppgjør i slike saker, og hvilke beviskrav som stilles.

I denne typen saker oppstår det også plikter i hvitvaskingsloven, og vi skal også se på forholdet til disse.

Jørn Erik Ødegård

X-POL AS
Avdelingsleder Økonomisk utredning / Partner

Tema:

Å finne bevis i slike saker kan være komplisert.  Fordelen er at man vet hvilke subjektive og objektive krav som må stilles, og hvilke bevis man trenger for å få oppfylt disse kravene.

Vet man hvilke bevis man har, vil man derfor også vite hvilke bevis man mangler og hvordan man skal finne dem.