UTREDNING/GRANSKNING

 

X POL web TJENESTER 1

 

Trenger dere avlastning eller supplement til egen utredervirksomhet?


Vi starter utredning senest 5 arbeidsdager etter at all dokumentasjon er mottatt.

X-POL vil i tett samarbeide med våre kunder tilby å utrede uriktige skadekrav for derigjennom å avdekke svindel eller forsøk på svindel.

Dersom utredningen avdekker forhold som kan være gjenstand for rettsforfølgelse og/eller erstatningsansvar, vil selskapets rapport kunne brukes som underlag i en eventuell rettssak eller erstatnings-/regress.

X-POL foretar en utredning hvor formålet er å avklare faktiske forhold og analysere årsaker, herunder ta stilling til om det foreligger systemfeil, eventuelt er begått feil av en eller flere enkeltpersoner.


X-POL sin forsikringstekniske kompetanse er: UTREDNING


Motorkjøretøy – privat og næringing

I forbindelse med tyveri, skade og svindel

Personskade privat og i tjeneste (næring)

Intervjuer, observasjoner og informasjonsinnhenting

Mistanke om ulovlig forsikringsinteresse (hvitvasking)

Tyveri, ran
Heleri
Svindel og bedrag
Miljøkriminalitet
Korrupsjon

Mistanke om forsikringssvindel v/ tyveri og innbrudd

Næring og privat
Brann
Næringsbygg og privat bolig
Påsatt
Ansvarsplassering

Vi bistår private og offentlige virksomheter med å avdekke fakta og følger Advokat­ foreningens retningslinjer for private granskninger av 4.3.2011.

I forbindelse med våre utredninger følger vi også Finans Norge – Enhet for økonomisk kriminalitets Bransjenorm av 12.12.2014.

 

 

BAKGRUNNSSJEKK

 

X POL web TJENESTER 1


X-POL sin bakgrunnssjekk er uavhengig og nøytral.

Vi foretar en systematisk og objektiv vurdering av informasjon, dokumenter og kilder for å avdekke mangler, misforståelser og avvik.

En bakgrunnssjekk innebærer grundig og tredjeparts kontroll av framlagt dokumentasjon ved avtaleinngåelser, kontrakter og ansettelse av toppledere. I tillegg foretar vi en gjennomgang av offentlig tilgjengelig informasjon.

Hvorfor bakgrunnssjekk med X-POL?

• All utreding gjennomføres av konsulenter med politibakgrunn og mange års
kompetanse og erfaring fra etterforskning

• Alle intervjuer gjennomføres av utredere med god erfaring fra avhørsmetodikk

• All økonomisk informasjon og data blir gjennomgått av utredere med bakgrunn fra Økokrim

• Vi har analysemedarbeidere med bakgrunn fra PST for å innhente og vaske informasjon, slik at vi kan levere en objektiv rapport

Vi er spesialister i å finne avvik, samt få bekreftet informasjon slik at det holder for en domstolsbehandling.

 

ØVELSER I KONFLIKTHÅNDTERING

 

X POL web TJENESTER 1

 

TRYGGE ARBEIDSPLASSER

Alt for mange opplever at de på arbeid utsettes for situasjoner som er vanskelige og ubehagelige.

Spesielt de som jobber innen handel opplever situasjoner som skaper utrygghet og engstelse. Det kan være personer i psykisk ubalanse, trusler om vold, tyveri, seksuell trakassering eller personer som er ruset.

 

Vi tilbyr kurs i konflikthåndtering med følgende temaer:

 

Tyveri/naskeri

Kunder tar med varer uten å betale. Ansatte må kunne oppsøke kunde og løse case med eller uten hjelp av vekter. Kunde er vanskelig og ikke samarbeidsvillig.

 

Rus/psykiatri

Kunde er påvirket av rus og kan også være psykisk syk med ulike utfordringer for de ansatte. Vedkommende er ikke enkel å håndtere og de ansatte må løse dette med eller uten vektere.

 

Aggresjon, trusler og vold

Kunde er sint, agressiv og uberegnelig, og utfordrer ansatte med vold eller trusler om vold. En utfordrende situasjon som oppleves som meget ubehagelig. Den ansatte føler seg truet og må vurdere om de skal tilkalle vektere eller om de kan løse situasjonen selv.

 

Seksuell trakassering

Kunde oppsøker en ansatt, er frekk og utilbørlig i sin fremferd. Den ansatte opplever seksualisert oppførsel og språk fra kunden. Den ansatte får trening i hvordan kunne se ulike måter å løse slike utfordringer på – med eller uten hjelp av vekter/politi.

 

Gjennomføring av øvelsene:

• To ansatte fra X-POL med bakgunn fra Politiet gjennomfører øvelsene.
• Øvelsene utføres i tett samarbeid med sikkerhetsledelsen i bedriften.
• Det kjøres alltid teori og gjennomgang av øvelsene med deltagerne i forkant.
• Øvelsene inneholder ikke elementer som kan virke skremmende på omgivelsene
eller deltagerne.
• Hver gjennomkjøring tar ca 1 time.
• Maks antall personer pr gruppe er 10 stykker.
• Øvelsene tilpasses gruppen, og hver øvelse kan kjøres flere ganger.
• Dreiebøker blir utarbeidet pr øvelse innenfor hvert tema.
• Evaluering og sluttkommentar fra gruppen.

 

VOLDSDEMPENDE TILTAK

 

X POL web TJENESTER 1

 

Det har vært en eskalering i negativ retning i en rekke av Oslos bydeler. Vold, trakassering, fremvekst av gjengmiljøer, fremmedgjøring, isolasjon av befolkningsgrupper, foreldre uten kontakt med barna sine, drop out fra skoler og en stadig større usikkerhet og redsel.

 

Prosjekter:

DRA MEG INN – SLIPP MEG IKKE

Samfunnsprosjekt hvor målet er å redusere voldsutviklingen i bydelen i samarbeid med Grorud bydel og Mental Helse.

X-POL er til stede der de unge samles. Ved denne oppsøkende virksomheten er målet å redusere konfliktnivået når situasjoner oppstår. Dette er et tiltak for å komme i dialog og bygge fortrolighet med de unge, og alle andre som har behov for voksenkontakt og en samtalepartner.


En pustepause fra Korona

Målgruppen er barn/unge i alderen 10-18 år som på grunn av Korona ikke får det ferietilbudet de vanligvis får i regi av bydelen. Dette er en allerede sårbar gruppe som mister et av de tilbudene de ser mest frem til og som har vært et av bydelens viktigste bidrag til familier som sliter.

X-POL i samarbeid med Mental Helse tilbyr aktiviteter som bringer de unge ut av den daglige rutinen og etablerer dialog på de unges premisser. Målet er å skape mestring og styrke egenverdi.

Utredning, informasjonsinnhenting, bakgrunnskontroll og konflikthåndtering

X POL logo

Strømsø Torg 4, 3044 Drammen
Organisasjonsnummer: 925 016 985
Copyright: X-Pol AS
Personvernerklæring
Developed by Inovalight.eu

KONTAKT

Arnfinn Sandstad
Daglig Leder/Partner
Tlf: +47 920 41 974
Mail: [email protected]

marianne

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (Cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å sikre at vi gir deg den beste opplevelsen på nettstedet vårt. Med informasjonskapsler kan vi registrere hvordan du bruker x-pol.no, og vi kan løpende forbedre nettsidene, slik at de blir enklere og bedre å bruke.

En informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som lagres på enheten din når du besøker x-pol.no. Filen inneholder kun tekst, den er ikke et program og den kan heller ikke inneholde virus. Du kan slette informasjonskapsler fra menyen i nettleseren din. De opprettes igjen neste gang du er inne på vår eller andres nettsteder, med mindre du har endret innstillingene dine til ikke å tillate dette.